Beräkning av räntor på snabblån

Att göra en rättvis beräkning av räntorna på våra olika snabblån är inte helt enkel. Men för att vi på ett bra sätt ska kunna jämföra räntorna mellan olika lån så har vi fått göra vissa anpassningar vilket gör att räntan vi presenterar kan variera mot den räntan som företagen visar på sin webbplats.

För det första så måste man veta hur en ränta beräknas och vilka olika typer av räntor som finns. Eftersom nästan alla snabblån på nätet enbart har en fast kostnad så är det utifrån denna kostnad samt löptiden på snabblånet man får beräkna de olika räntesatserna.

Vi har i vår jämförelse valt att presentera den faktiska kostnaden för ett lån, månadsräntan, årsräntan samt den effektiva räntan. Den effektiva räntan har blivit väldigt omtalad när det gäller just snabblån då denna ofta kan sticka iväg rejält på lån med kort löptid.

Men för att förklara lite övergripande hur vi går tillväga för att beräkna de olika räntorna så måste vi först göra vissa antaganden på de olika lånen.

Vi har endast valt att presentera lån med löptiderna 30, 60 eller 90 dagar. Om vissa lån exempelvis använder kalendermånad så påverkas räntan beroende på om det är 28 dagar eller 31 dagar. Vi har då valt att avrunda dessa lån till just 30 dagar.

Beräkningen av månadsränta och årsränta

Den enklaste beräkningen av räntan på våra snabblån är månadsräntan samt årsräntan. Detta görs med en enkel uppställning med löptiden och den faktiska kostnaden och summan man lånar som parametrar.

För det första måste man beräkna hur många låneperioder det går på ett år. Om vi tar ett snabblån på 5000 kronor som kostar 378 kronor och har en löptid på 30 dagar som ett exempel så går det 12,667 låneperioder på ett år.

Beräkning: 365 dagar / 30 dagar = 12,1667 låneperioder per år.

När vi nu beräknat låneperioderna på ett år så kan vi gå vidare och beräkna hur stor räntan är på en låneperiod. Räntan i kronor vet vi ju är 378 kronor på en låneperiod, men vad blir det i procent av det lånade beloppet?

Beräkning: 378 kronor / 5000 kronor ger oss en periodränta på 7,56%.

Detta är alltså räntan på en period, det vill säga 30 dagar. För att få fram årsräntan som vi presenterar på våra snabblån så måste vi multiplicera denna ränta med antalet perioder på ett år. Det vill säga det vi räknade ut tidigare som blev 12,1667.

Beräkning:  7,56% * 12,1667 = 91,98%

Detta är alltså årsräntan, för att sedan även presentera den beräknade månadsräntan så delar vi helt enkelt av årsräntan i 12 delar och får då 7,665%.

Detta innebär alltså att ett snabblån på 5000 kronor som betalas helt efter 30 dagar och har en kostnad på 378 kronor har en årsränta på 91,98% och en månadsränta på 7,665%.

Men vad är då den effektiva räntan?

Beräkning av effektiv ränta på snabblån

För att kunna förklara och även beräkna den exakta effektiva räntan på ett snabblån så krävs minst en högskolexexamen i matematik och ekonomi, jag tänkte därför bara förklara lite enkelt hur vi gått tillväga här på Snabblån online samt som vi kan se att även flera andra aktörer på marknaden gör beräkningen.

Eftersom den effektiva räntan beror på antalet avbetalningar under amorteringen och flera andra parametrar kan den vara svår att få fram exakt eftersom våra snabblån här kan betalas av på olika sätt. Vi har därför generaliserat beräkningen så den ska passa på samtliga lån.

Vid en jämförelse med de olika långivarana ser vi att det är även denna metod som företagen använder.

För att förklara det enkelt så beräknar vi årsräntan precis som tidigare och kallar den för ”r”. Denna ränta ska sedan multipliceras med sig själv så många gånger som det går perioder under ett år.

Om vi kikar på tidigare lån där antal perioder hamnade på 12,1667 (vi kallar den för ”p”) och räntan ”r” hamnade på 91,98% som i beräkningen görs om till 1.9198.

Den effektiva räntan skulle bli: (rp)-1 vilket skulle ge en beräknad effektiv ränta på  142.71%.

Har du frågor eller synpunkter på hur i har valt att beräkna de olika räntorna på denna webbplats så ber jag dig att ta kontakt med oss. Vi vill nämligen att allt ska vara så bra som möjligt på webbplatsen.

Jag håller i skrivande stund på att utveckla ett bra verktyg som ska göra det enkelt för dig att själv beräkna den effektiva räntan genom att fylla i värden och på så sätt få ett resultat. Återkom inom kort så ska denna funktion finnas tillgänglig. Mer information om andra produkters effektiva räntor, t.ex. kreditkort, kan du hitta på Kreditkortguiden.se.